INFORMACJA WÓJTA GMINY CIEPIELÓW O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-08 13:09:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o podziale na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-08 13:10:33.
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:54:33.
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 29.09 - 07.10.2014 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:55:39.
 O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ciepielowie z dnia 9 października 2014r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-09 08:50:00.
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 09.10 - 17.10.2014 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-13 10:44:24.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-15 14:05:43.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2014 roku podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:16:20.
 Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:45:16.
 Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Ciepielów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:47:54.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Ciepielowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:49:12.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ciepielów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:50:51.
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY GMINY W CIEPIELOWIE

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:55:00.
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CIEPIELÓW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:58:52.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:58:52
Opublikowane przez: Marcin Bielecki