Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:40:07.
 INFORMACJA WÓJTA GMINY CIEPIELÓW O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:40:50.
 Informacja Wójta Gminy Ciepielów w sprawie udzielania informacji osobom niepełnosprawnym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:41:24.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 23 kwietnia 2014 roku - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych wyznaczone są dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:12:47.
 Zarządzenie NR 28/2014 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-05-08 09:29:09.
Data wprowadzenia: 2014-05-08 09:29:09
Opublikowane przez: Marcin Bielecki