BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:51:45.
 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:52:51.
 INFORMACJA DODATKOWA

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:53:28.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:54:12.
 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:54:54.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:55:33.
Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:55:33
Opublikowane przez: Marcin Bielecki