OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 4 lipca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2022 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-04 13:55:22.
 POSTANOWIENIE NR 26/2022 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-08 14:35:20.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 8 czerwca 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-08 14:30:33.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 8 czerwca 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-08 11:43:58.
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 26-30.05.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-25 12:46:38.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 23 maja 2022 roku podanie do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie w okręgu wyborczym nr 4

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:31:46.
 POSTANOWIENIE NR 16/2022 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-23 15:00:54.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 6 maja 2022 roku informacja o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-06 15:15:17.
 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-04 07:59:53.
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 15 kwietnia 2022 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:53:32.
 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:51:53.
Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:51:53
Opublikowane przez: Marcin Bielecki