UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:24:48.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:25:14.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/214/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:25:42.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/215/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:49:21.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/216/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:49:47.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:50:11.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:51:04.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:51:35.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/220/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Ciepielów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarzadzania drogami o znaczeniu lokalnym – gminnym oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:52:04.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:52:28.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:53:16.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:53:41.
 UCHWAŁA Nr XL/224/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:03:34.
 UCHWAŁA Nr XL/225/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:04:04.
 UCHWAŁA Nr XL/226/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:04:30.
 UCHWAŁA Nr XL/227/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:05:08.
 UCHWAŁA Nr XLI/228/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:01:47.
 UCHWAŁA Nr XLI/229/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:02:14.
 UCHWAŁA Nr XLII/230/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:05:49.
 UCHWAŁA Nr XLII/231/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:06:22.
 UCHWAŁA Nr XLII/232/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:06:48.
 UCHWAŁA Nr XLII/233/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:07:15.
 UCHWAŁA Nr XLII/234/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:07:44.
 UCHWAŁA Nr XLII/235/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2022 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr XLII/236/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:30:58.
 UCHWAŁA Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:31:43.
 UCHWAŁA Nr XLIII/238/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:33:31.
 UCHWAŁA Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2022 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:34:11.
 UCHWAŁA Nr XLIII/240/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:34:34.
 UCHWAŁA Nr XLIII/241/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:35:24.
 UCHWAŁA Nr XLIII/242/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:35:57.
 UCHWAŁA Nr XLIV/243/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów, w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:36:07.
 UCHWAŁA Nr XLIV/244/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:36:44.
  UCHWAŁA Nr XLIV/245/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:37:21.
 UCHWAŁA Nr XLIV/246/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/111/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:37:55.
 UCHWAŁA Nr XLIV/247/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/112/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:38:24.
 UCHWAŁA Nr XLIV/248/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:38:54.
 UCHWAŁA Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:39:37.
 UCHWAŁA Nr XLIV/250/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kochanów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:40:17.
 UCHWAŁA Nr XLV/251/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:54:32.
  UCHWAŁA Nr XLV/252/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/111/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:55:17.
 UCHWAŁA Nr XLV/253/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:55:49.
 UCHWAŁA Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:56:19.
 UCHWAŁA Nr XLVI/255/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:16:26.
 UCHWAŁA Nr XLVI/256/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/250/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 r w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kochanów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:17:00.
 UCHWAŁA Nr XLVI/257/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Ciepielów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:17:23.
 UCHWAŁA Nr XLVI/258/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:18:13 | Data modyfikacji: 2022-11-10 09:21:13.
 UCHWAŁA Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 pażdziernika 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:18:38 | Data modyfikacji: 2022-11-10 09:20:01.
 UCHWAŁA Nr XLVII/260/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art.39 ust. 4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:13:06.
 UCHWAŁA Nr XLVII/261/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:13:45.
 UCHWAŁA Nr XLVII/262/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2023 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:14:19.
 UCHWAŁA Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:14:53.
 UCHWAŁA Nr XLVII/264/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:16:40.
 UCHWAŁA Nr XLVII/265/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:17:10.
 UCHWAŁA Nr XLVII/266/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:18:05.
 UCHWAŁA Nr XLVII/267/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Ciepielów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:18:35.
 UCHWAŁA Nr XLVII/268/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:19:05.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:12:11.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/270/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:12:38.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/271/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:13:21.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/272/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:13:51.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/273/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:14:37.
 UCHWAŁA Nr XLIX/274/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2023 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:20:26.
 UCHWAŁA Nr XLIX/275/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:21:11.
 UCHWAŁA Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:21:55.
 UCHWAŁA Nr XLIX/277/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:22:20.
 UCHWAŁA Nr XLIX/278/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:22:53.
 UCHWAŁA Nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:23:14.
Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:23:14
Opublikowane przez: Marcin Bielecki