POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 11:47:22.
 UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 11:51:22.
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - FORMULARZ

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 11:53:31.
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - FORMULARZ - zgłoszenie indywidualne

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 11:55:12.
 POSTANOWIENIE Nr 5/2020KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28lutego 2020r.zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:00:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów z dnia 26 marca 2020 r. informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-31 09:19:15.
 INFORMACJA dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych dotycząca dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:28:04.
 INFORMACJA Wójta Gminy Ciepielów z dnia 9 kwietnia 2020 roku - zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-09 14:17:17.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:28:17.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:26:01.
 Apel skierowany do wyborców Komisarzy Wyborczych w Radomiu I i II

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:29:05.
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:08:38.
 UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:19:45.
Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:19:45
Opublikowane przez: Marcin Bielecki