Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:06:42.
 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPIELÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:08:27.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:08:41.
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:10:07.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:12:59.
 SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:08:20.
Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:08:20
Opublikowane przez: Marcin Bielecki