OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:06:19.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:05:07.
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:48:58.
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CIEPIELÓW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:48:15.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ciepielów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:11:25.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:09:39.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:12:26.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:09:05.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 24 września 2018 r. - losowanie członków OKW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 13:10:59.
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 21-26.09.2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:09:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ciepielów utworzonych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-17 08:40:51.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-17 08:36:49.
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 13-20.09.2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:49:14.
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:48:24 | Data modyfikacji: 2018-09-19 07:49:00.
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:30:53.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Ciepielów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Ciepielowie oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:20:36.
 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:16:24.
 INFORMACJA O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:14:53.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I, Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:13:28.
 O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O z dnia 29 maja 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:01:54.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:01:54
Opublikowane przez: Marcin Bielecki