bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 UCHWAŁA Nr XXVI/152/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:51:37.
 UCHWAŁA Nr XXVI/153/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:00.
 UCHWAŁA Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia należności cywilnoprawnej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:32.
 UCHWAŁA Nr XXVI/155/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:56.
 UCHWAŁA Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:53:25.
 UCHWAŁA Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:53:47.
 UCHWAŁA Nr XXVII/158/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:36:33.
 UCHWAŁA Nr XXVII/159/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:37:02.
 UCHWAŁA Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:37:34.
 UCHWAŁA Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:38:40.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:33:35.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:34:09.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:34:35.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:35:31.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:35:56.
 UCHWAŁA Nr XXIX/167/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:17:04.
 UCHWAŁA Nr XXIX/168/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:17:39.
 UCHWAŁA Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:18:06.
  UCHWAŁA Nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:18:36.
 UCHWAŁA Nr XXX/171/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:53:18.
 UCHWAŁA Nr XXX/172/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:53:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/173/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:38:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:39:40.
 UCHWAŁA Nr XXXI/175/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2021 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:40:10.
 UCHWAŁA Nr XXXI/176/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:40:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/177/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:41:35.
 UCHWAŁA Nr XXXI/178/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:42:04.
 UCHWAŁA Nr XXXI/179/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:42:40.
 UCHWAŁA Nr XXXI/180/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:43:12.
 UCHWAŁA Nr XXXI/181/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:43:47.
 UCHWAŁA Nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:44:23.
 UCHWAŁA Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:53:16.
 UCHWAŁA Nr XXXII/184/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:53:43.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/185/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:37:16.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/186/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drezno

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:37:39.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:38:34 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:39:46.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:12.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:34.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:42:25.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/192/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-11-29 14:40:27.
 UCHWAŁA Nr XXXV/193/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:28:39.
 UCHWAŁA Nr XXXV/194/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:29:11.
 UCHWAŁA Nr XXXV/195/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2022 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:29:48.
 UCHWAŁA Nr XXXV/196/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:30:15.
 UCHWAŁA Nr XXXV/197/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:31:42.
 UCHWAŁA Nr XXXV/198/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:32:05.
 UCHWAŁA Nr XXXV/199/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wymiany kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:32:41.
 UCHWAŁA Nr XXXV/200/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:33:05.
 UCHWAŁA Nr XXXV/201/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3) w części nieobjętej Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak: WNP-I.4131.266.2021.MO z dnia 22 listopada 2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:33:51.
 UCHWAŁA Nr XXXV/202/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:34:13.
 UCHWAŁA Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:34:35.
 UCHWAŁA Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:35:03.
 UCHWAŁA Nr XXXV/205/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:35:29.
 UCHWAŁA Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:36:05.
 UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:38:02.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:38:55.
 UCHWAŁA Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:39:36.
 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:15.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/211/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:48.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:48
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl